Välkommen till NITAB-s hemsida. Denna hemsida är under utvecklig.

Vi producerar och säljer fästingplockaren ”Tick 1” och ”Tick 2”.

För frågor angående vår fästingplockare så hanvisar vi till info@nitab.se

 

Welcome to NITAB-s official homepage. This homepage is currently under development.

Nitab produces and sells the tick removers “Tick 1” and “Tick 2”.

For questions regarding our tick removers please contact us at info@nitab.se